Wyświetlenia 1605

Ocena 5.0/5.0

Jak stworzyć biuro, które będzie motywowało pracownika?

Pracownicy są filarem firmy. Nic nie wpływa bardziej na sukcesy przedsiębiorstwa niż zaangażowany pracownik. Ważne więc, aby pracownik czuł się w firmie jak najlepiej, był zmotywowany, pełen kreatywnych pomysłów i chętny do pracy. Co zatem wpływa na zaangażowanie pracownika? Jak organizacja biura może pomóc w zmotywowaniu pracownika do działania? Przeczytaj koniecznie ten artykuł, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak motywując pracownika, możesz usprawnić i rozwinąć swoje przedsiębiorstwo.

 

 

Zadowoleni pracownicy to klucz do sukcesu

 

Co wpływa na motywację pracownika?

Dobry pracownik to osoba zaangażowana w życie firmy, która wierzy i wyznaje wartości marki. W motywowaniu pracownika najważniejsze jest, aby wiedział on, że jego praca jest ważna i ma istotne znaczenie dla firmy. Jeśli jego praca jest doceniana, a on sam czuje, że spełnia się i samorealizuje w danej pracy, wytworzy się w nim naturalny stan wewnętrznej motywacji. Jednak samo to nie wystarczy to ciągłego podtrzymania tego samego poziomu motywacji. Wyróżniono więc trzy potrzeby psychologiczne, jakie muszą zostać spełnione, aby zapał pracownika oraz poziom jego motywacji nie spadał, a wręcz stale wzrastał. 

Potrzeba autonomii

W swojej pracy badawczej dr Edward Deci wyróżnił trzy potrzeby psychologiczne, które znacząco wpływają na stan ludzkiej motywacji. Są nimi: potrzeba autonomii, potrzeba kompetencji oraz potrzeba relacyjności. Pierwsza z nich - potrzeba autonomii, wiąże się z przekonaniem pracownika o swojej niezależności, możliwości wyboru i odpowiedzialności za konsekwencje, jakie ten wybór za sobą niesie. 

Biuro, które stawia na tę potrzebę, powinno dawać pracownikowi swobodny wybór co do miejsca, w którym pracownik pragnie wykonywać swoje obowiązki. Godziny pracy oraz kolejność wykonywanych działań powinny być zależne od danego pracownika. Potrzeba autonomii mówi przede wszystkim o dawaniu wyboru i nieograniczaniu pracownika.

Potrzeba kompetencji

Kolejną potrzebą według teorii samodeterminacji jest potrzeba kompetencji, która objawia się w poczuciu pracownika o swojej dostatecznej kompetencji, wiedzy i umiejętnościach potrzebnych do postawionych mu zadań. Biuro wspierające kompetencje to biuro, które potrafi przydzielić odpowiednie zadania do odpowiednich osób i zespołów, tak aby w pełni wykorzystać potencjał każdego pracownika. Istotną kwestią w zaspokajaniu tej potrzeby jest również organizowanie różnego rodzaju kursów i szkoleń dla pracowników, które pozwolą mu rozwinąć się oraz poszerzyć zakres swoich umiejętności  i kompetencji. 

Potrzeba relacyjności

Czy wiesz, że najwięcej pomysłów przychodzi nie podczas pracy, ale podczas swobodnych rozmów ze współpracownikami? Wspólna przestrzeń do wymiany opinii i budowania relacji z innymi pracownikami sprzyja nie tylko w utrzymaniu dobrego samopoczucia pracownika, ale również w podtrzymaniu jego motywacji. O tym właśnie mówi trzecia potrzeba - potrzeba relacyjności. Dlatego tak ważne jest, aby biuro potrafiło zorganizować wspólną przestrzeń do spotkań między pracownikami z różnych części organizacji bez zakłócania spokojnej pracy innych osób.

Dobre stosunki między pracownikami

 

Jak wykorzystać podane zasady w tworzeniu przestrzeni biurowej?

Przestrzeń biurowa ma ogromny wpływ na pracownika. W miejscu, w którym czuje się dobrze i które spełnia jego podstawowe potrzeby pracownicze, będzie miał więcej motywacji i chęci do pracy, a także będzie wykazywał się większą kreatywnością. W urządzaniu biura warto więc zwrócić uwagę na trzy, przedstawione wyżej potrzeby. Oto kilka praktycznych rozwiązań w aranżacji biura, które zwiększą efektywność pracy i motywację Twoich pracowników. 

Miejsce do pracy i całkowitego skupienia

Aby efektywnie i w skupieniu wykonywać powierzone mu zadania, pracownik potrzebuje do tego prywatnej przestrzeni. Ważne, aby była ona dostosowana do konkretnego pracownika. Nie każdy bowiem pracuje najefektywniej, siedząc przy biurku. Niektórzy mają najwięcej pomysłów i są najbardziej kreatywni, kiedy stoją. Inni wolą pracować w pozycji półleżącej. Ważne, aby spełniać potrzebę autonomii i dać pracownikowi wybór.

Coraz częstszym rozwiązaniem w biurach są pomieszczenia do pracy typu open space, w których strefy prywatne różnych osób stykają się ze sobą. Może to powodować różne problemy, takie jak niepotrzebny hałas, zamieszanie, które nie pozwolą pracownikom się w pełni skupić. Należy wtedy zadbać o odpowiednią akustykę w biurze. Więcej o tym, jak stworzyć odpowiednią akustykę w biurze przeczytasz tutaj [link]. 

Aby zminimalizować hałas i niepotrzebne zamieszanie warto pomyśleć o wydzieleniu stref, które będą dzielić ścianki. Przydatne okażą się także panele akustyczne, które będą tłumić rozchodzące się dźwięki. Materiały takie jak wykładzina również zminimalizują niepotrzebny szmer, stukanie obcasami i inne dźwięki. 

Miejsce do integracji i budowania relacji

Podział na strefy ma także inną zaletę. Potrafi zbliżyć do siebie odpowiedzialne za ten sam projekt osoby, tworzy miejsce spotkań do wymiany pomysłów i idei, a także ogranicza niepotrzebne przemieszczanie się między działami w biurze. Co więcej, taka organizacja przestrzeni spełnia dodatkowo potrzeby relacyjności i kompetencji. Współpracownicy podzieleni są wtedy na zespoły kompetentne do swoich zadań. Mają wtedy możliwość wymieniania się między sobą wiedzą i doświadczeniem, ucząc się od siebie nawzajem, a przy tym integrują się i poznają. 

Miejsce do wypoczynku 

Strefa, w której pracownicy mogą odpocząć, oderwać się na chwilę od pracy czy coś zjeść jest nie tylko ważna dla ich psychicznego zdrowia, ale również motywuje ich do dalszej pracy i sprawia, że jest ona lepsza i bardziej efektywna. Takie pomieszczenie sprzyja także luźnym spotkaniom i rozmowom między pracownikami, które wpływają na wzrost ich kreatywności, myślenia oraz spełniają potrzebę relacyjności. Specjalnie wydzielona strefa wypoczynku docelowo będzie służyła do prywatnych rozmów, odpoczynku, pożywienia się, dzięki czemu pracownicy nie będą wynosić tych praktyk poza daną strefę. Pracownik przyzwyczai się, że miejscu do pracy ma pracować, a odpoczywać w strefie do tego przeznaczonej. 

 

Miejsce do wypoczynku w biurze

 

Zadowolenie pracownika a środowisko pracy

Dowodem realnego wpływu środowiska pracy na zaangażowanie pracownika będą badania dr hab. Agnieszki Lipińskiej-Grobelny i Marty Jędrasik dotyczące zależności między atrakcyjnością miejsca pracy a zadowoleniem z pracy. Według przedstawionych badań aranżacja biura ma znaczący wpływ na zadowolenie pracownika z pracy, a jak wiadomo, zadowolony pracownik jest efektywniejszy, bardziej kreatywny i zostanie w firmie na dłużej. Według badanych największy wpływ na zadowolenie z pracy ma jakość oświetlenia, umeblowanie, temperatura, a także przestrzeń do spotkań nieformalnych. Pokazuje to, że pracownicy sami wykazują potrzebę relacyjności w firmie - a więc posiadania miejsca spotkań i budowania relacji. Oprócz tego respondenci często wskazywali na natężenie hałasu w miejscu pracy oraz obecność roślin, dlatego akustyka w firmie pełni tak istotną rolę. Warto także zadbać o obecność roślinności w miejscu pracy, która jak wykazują badania, pełni emocjonalny aspekt w satysfakcji z pracy. Satysfakcja pracownika przełoży się na jego zadowolenie, wyniki oraz ogólną atmosferę w miejscu pracy.

 

Biuro, jego aranżacja i to, co oferuje pracownikom, wpływa więc znacząco na ich motywację do pracy, kreatywność, samopoczucie oraz samą efektywność i jakość pracy. Dlatego tak ważne jest, aby miejsce pracy spełniało podstawowe potrzeby pracownika, dało mu możliwość wyboru, a także samorealizacji i rozwoju osobistego, ponieważ zadowolenie pracowników przekłada się na sukces samej organizacji. 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w urządzeniu biura przyjaznego pracownikom. Nasi eksperci z dziedziny ergonomii pracy i aranżacji wnętrz doradzą Ci najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy, dzięki którym efektywność oraz zadowolenie pracowników wzrośnie, a co za tym idzie, wzrosną też Twoje zyski. 

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (4 glos(-ów))